tooroplalique2

EEN TENTOONSTELLING VAN 9 JULI 2017 TOT 3 JUNI 2018
Jan Toorop (1858-1928) werd geboren te Poerworedjo, midden Java in het voormalige Nederlands Indië.
Deze tentoonstelling zal in het licht van Toorops’ afkomst staan.

Website Lalique Museum – Doesburg