Over het conflict Nederland-Indonesië bestaat een ruim aanbod van bronnen. Weinig aandacht is besteed aan de poëtische verwerking van het naoorlogse tumult. Er is gesuggereerd dat de traumatische omstandigheden een dichterlijke respons in de weg stond. Dat is onjuist; deze anthologie is het bewijs. Het ‘Indische sentiment’ is indringender verwoord in poëzie dan in proza. De esthetische kwaliteit van gedichten mag sterk verschillen, maar de emotie van ervaring en stellingname getuigt steeds weer van intense beroering.

Lees hieronder de eerste twintig pagina’s uit het boek (202 pp., geïllustreerd)!