BOEKPRESENTATIE ‘INDISCHE BOUWKUNST’ 9 APRIL 202

Foto-1: Obbe Norbruis
Foto-2: Aanwezigen tijdens de boekpresentatie

In zijn nieuwste boek ‘Indische Bouwkunst’, met als ondertitel ‘Architecten en hun oeuvre in Nederlands Indië en Indonesië in de eerstehelft van de 20e eeuw’, inventariseert Obbe Norbruis ruim 2000 projecten van meer dan 150 architecten op basis van eigen onderzoek.In het rijk geïllustreerde boek behandelt Obbe de vele stijlinvloeden die de architectuur uit die tijd kenmerken: van InternationaalClassicisme tot Art Deco tot de Jengki stijl. Op alfabetische volgorde, met een uitgebreide verwijzing naar nieuwe bronnen, wordt eenoverzicht gegeven van de architecten, die van 1898 -1958 werkzaam waren in Nederlands Indië en Indonesië.Het boek geeft een prachtig ‘inkijkje’ in de architectuur van het koloniale verleden.

‘Indische Bouwkunst’ is uitgegeven door LM Publishers en zal vertaald worden in het Bahasa Indonesia en digitaal verspreid wordenonder instellingen in Indonesië.

Foto-1: Voorzitter Richard Norbruis van Norbruis St. Hulswit Fermont Cuypers overhandigt Obbe een bos bloemenFrans
Foto-2: Leidelmeijer en Obbe Norbruis
Foto-3: Doric met het nieuwe boek van Obbe