Donaties

Om het werk van het Indisch Museum (ook in de toekomst) mogelijk te maken is het museum afhankelijk van donaties. Het werk is zonder uw donaties niet goed mogelijk.

Doneer bijvoorbeeld een bedrag van minimaal € 50.= waarmee u vriend wordt van de Stichting.

Uw donatie is welkom op rekeningnummer:
NL83 INGB 0002 7409 10
Ten name van: A D Steevensz