Cor Passchier ~ Bouwen in Indonesië, 1600-1960

BOUWEN IN INDONESIË, 1600-1960

Inhoud:
In de Indonesische archipel stichtten de kooplieden van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in de zeventiende eeuw handelsnederzettingen, die soms uitgroeiden tot kuststeden. De stichting en ontwikkeling van de steden in de voormalige kolonie Nederlands-Indië verliep niet planmatig, maar hing af van tal van bijzondere omstandigheden, zoals de geografische ligging, militaire overwegingen, de lokale machtsverhoudingen en de bevolkingsdiversiteit. Al deze factoren beïnvloedden het stadsplan en het karakter van de koloniale stad.
Aan het einde van de negentiende eeuw zette de kolonie de deuren open voor het westerse bedrijfsleven. Met de openlegging nam het aantal Europeanen die naar ‘de Oost’ vertrokken toe. Vanaf het begin van de twintigste eeuw groeiden de steden en kregen ze gaandeweg een westers karakter. De stedelijke centra kenmerkten zich door moderne gebouwen en buiten de stad gelegen tuinsteden.
Nog steeds vormen de overblijfselen van de koloniale stad een deel van de identiteit van de huidige Indonesische stad, hoewel in steeds mindere mate. In de eerste jaren na de afhankelijkheid werkten er in het jonge Indonesië Nederlandse en Indonesische architecten aan gebouwen voor de overheid en de bedrijven. Vooral jonge Indonesische architecten zochten naar een nieuwe, meer internationale architectuurstijl.
Tegenwoordig staat in Indonesië het gebouwde erfgoed volop in de schijnwerpers. Dit boek over de geschiedenis van het bouwen en de ontwikkeling van de infrastructuur in Indonesië in de periode 1600-1960, is bedoeld voor betrokken professionals, studenten en geïnteresseerden.

De auteur
Architect-onderzoeker Cor Passchier (1945), was gedurende tientallen jaren betrokken bij onderzoek naar de Indonesische steden en het hergebruik van het gebouwde erfgoed.

In de pers:
“Maar dit boek is zo rijk aan details, foto’s, beschrijvingen en geschiedenis, dat het behalve voor professionals ook voor anderen de moeite waard is. Want hoe je het ook wendt of keert, dat koloniaal erfgoed bepaalt het aanzien van Indonesië tot op de dag van vandaag.”
Museumtijdschrift dec.2016/jan.2017
ISBN: 9789460224249
Taal: Nederlands
Bindwijze: Gebonden
Pagina’s: 248
Verschenen: 2016

De Engelstalige versie is helaas uitverkocht: Building in Indonesia (1600-1960)

Om een gedeelte van het boek in te kijken kunt u op onderstaande link klikken die u leidt naar de website van de uitgever.
Daar kunt u onder de foto op de link INKIJKEXEMPLAAR klikken en de beelden uitvergroten indien gewenst:
Inkijkexemplaar

Terug naar overzicht