Tijdlijn

Ga naar de Inhoudsopgave

[26-01-2023]
Tentoonstelling Jennifer Tee (Kunstinstituut Rotterdam)

Na ons bezoek aan de tentoonstelling “In the black fantastic” in de Kunsthal te Rotterdam, togen Fenny en ik naar het Kunstinstituut Melly om de werken van Jennifer Tee te bewonderen.

Bron: https://hollandsemeesters.info/posts/show/7990

Jennifer Tee (1973) werkt zowel met sculptuur als installatie, collage en performance. Ze studeerde aan de Academie voor Kunst en Vormgeving St. Joost in Breda, en in Amsterdam aan de Gerrit Rietveld Academie en het Sandberg Instituut. In 2000 en 2001 was Tee verbonden aan de Rijksakademie van beeldende kunsten, eveneens in Amsterdam. Haar werk was onder meer te zien in het Camden Arts Centre (Londen), Rijksmuseum (Amsterdam) en Kunsthal Charlottenborg (Kopenhagen). Werk van Tee is bekroond met verschillende prijzen, waaronder de Amsterdamprijs voor de Kunst in de categorie ‘bewezen talent’ (2020).
Bron: https://www.stedelijk.nl/nl/digdeeper/jennifer-tee

Een centraal element van Jennifer Tee’s tentoonstelling in Kunstinstituut Melly is haar Tampan Tulip serie. De serie bestaat uit collages gemaakt van geperste tulpenblaadjes, met motieven ontleend aan Tampan weefsels. Deze weefsels zijn te vinden in de regio Lampung in het zuiden van Sumatra, al honderden jaren onderdeel van een belangrijke handelsroute. Het gebied is lange tijd een kruispunt van culturen en artistieke tradities geweest. De vierkant gevormde geweven Tampans werden uitgewisseld tijdens belangrijke overgangsrituelen. De motieven omvatten vaak een schip met menselijke zielen, dieren en plantachtige vormen in beweging naar het hiernamaals: verwijzingen die diasporische verhalen, migratie en de stamboom in verband brengen met genealogie en voorouders.
Bron: https://www.kunstinstituutmelly.nl/nl/experience/6638-jennifer-tee-still-shifting-mother-field

Kleden, keramiek, tegels, tenten, tekeningen: een diversiteit aan werkvormen en materialen komt samen in het oeuvre van Jennifer Tee (Arnhem, 1973). Haar werk is exotisch en bevat ingrediënten uit diverse culturen.
Bron: https://hollandsemeesters.info/posts/show/7990


[01-12-2022]
DutchCulture event «Indonesia now 2022»

Lees verder: https://indischmuseum.com/indonesia-now-2022-event-1-december-2022/


[18-07-2022]
Bezoek aan de tentoonstelling van Merapi Obermayer in Amsterdam

Op 18 juli heeft Merapi Obermayer haar tentoonstelling in Arti et Amicitiae te Amsterdam geopend. De tentoonstelling is nog tot en met 29 juli te bezichtigen.
Merapi opende de tentoonstelling door te melden dat zij voor het eerst een foto tentoonstelling hield. Daaronder begrepen werk uit haar Europa project ‘Europe…a neverending work in progress’.
Over dit Europa project constateert ze: Landen bestaan niet, mensen wel, dus zijn er landen.
De opening van de tentoonstelling kan een succes genoemd worden. Meer mensen dan verwacht hebben de hitte getrotseerd om naar haar werk te komen kijken.
Hieronder een korte impressie.
[19-06-2022]
Bezoek aan de tentoonstelling MOEDERLAND in Eindhoven

Op 19 juni was er de officiële opening van de tentoonstelling MOEDERLAND van een collectief dat in de Kruisruimte zijn thematische werk liet zien en dat ook zal doen in Pulchri te Den Haag (te bezichtigen van 27 oktober tot 29 november 2022).

Historicus Victor Laurentius verrichtte de opening en liet de kunstenaars zelf aan het woord om hun motivatie en de betekenis en aanleiding van hun tentoongestelde werk toe te lichten.

Wie de prachtige tentoongestelde werken online wil zien kan terecht op de website van het collectief Moederland

Hieronder een korte foto impressie van de informatieve en leuke opening van de middag.

Victor Laurentius en de deelnemende kunstenaars met een link naar hun website:

Shelly Lapré https://shellylapre.nl/
Ingrid van der Hoeven https://www.ingridvanderhoeven.nl/
Gijs Verschoor http://gijsverschoor.nl/
Dominique Latoel http://domi-nique.net/
Ben Manusama https://www.facebook.com/benmanusama
Aura op den Camp https://www.aura-opdencamp.nl/
Armando Ello https://www.armando-ello.com/

Victor Laurentius https://www.facebook.com/victor.laurentius

De tentoonstelling is te zien tot en met 26 juni 2022.
[02-06-2022]
Ontmoeting met Nina Vaessen

Op een zonnige middag hebben Fenny en Doric een ontmoeting met Nina Vaessen. In bar restaurant Czaar in de Czaar Peterstraat te Amsterdam.

Vanwege het mooie en zonnige weer zaten wij buiten op het terras en hebben 2 uur lang met Nina gesproken over het Indisch zijn en haar interesse in kunst.
Nina, geboren in 1995, heeft kunstgeschiedenis gestudeerd in Utrecht en heeft dit afgesloten met een scriptie over de rol die het koloniale tijdperk speelt in de kunstwerken van een aantal hedendaagse Indonesische kunstenaars.

Na haar studie heeft Nina gewerkt bij Framer Framed. Nu is zich aan het oriënteren op haar volgende stap.

Thesis: De weerspiegeling van een onbesproken geschiedenis
Het koloniale verleden verbeeld in hedendaagse Indonesische kunst

«In deze thesis wordt antwoord gegeven op de vraag: Op welke wijzen refereren hedendaagse
Indonesische kunstenaars, die hun werk in de afgelopen tien jaar in Nederland en België
hebben tentoongesteld, aan de koloniale geschiedenis van hun land? Dit onderzoek analyseert
het werk van eigentijdse maatschappelijk geëngageerde Indonesische kunstenaars waarin aan
de hand van verschillende thema’s op het koloniale verleden wordt gereflecteerd. Hierbij
worden de volgende tentoonstellingen besproken: ‘Beyond the Dutch’ (Centraal Museum
Utrecht, 2009), ‘Rethinking HOME’ (Stichting Nieuw Dakota Amsterdam, 2016), ‘Power and
Other Things’ (Paleis voor Schone Kunsten Brussel, 2017) en ‘Pressing Matters’ (FramerFramed Amsterdam, 2018). Deze tentoonstellingen werden samengesteld door zowel
Nederlandse als Indonesische curatoren en onderzochten de relatie tussen Nederland en
Indonesië, waarbij vooral aandacht was voor het gemeenschappelijke (koloniale) verleden».

«Welbeschouwd kan gesteld worden dat de hedendaagse Indonesische kunstenaars in deze
thesis door middel van de traditionele kunst en cultuur, herinneringen en politieke tendensen
in de eigentijdse maatschappij verwijzen naar de koloniale geschiedenis van hun land. Dit
wordt duidelijk uit de beeldtaal en de interpretatie van de besproken kunstwerken, maar blijkt
vooral uit de intenties van de kunstenaars, die de relevantie van dit verleden aantonen. Door
het verleden in beschouwing te nemen redden deze kunstenaars de koloniale geschiedenis van Indonesië van de vergetelheid. Daarbij refereren zij ook aan traumatische verhalen als
waarschuwing voor de toekomst. Deze kunstenaars reflecteren op hun persoonlijke
herinneringen en identiteit en trachten hun visie op de geschiedenis en de huidige
samenleving te verbinden met het nationale verleden van Indonesië».

De in de thesis besproken Indonesische kunstenaars zijn: Heri Dono, Eko Nugroho, Timoteus Anggawan Kusno, FX Harsono, Tintin Wulia, Jompet Kuswidananto, Hestu Setu Legi, Muhammad ‘Ucup’ Yusuf en Lifepatch

Wie de thesis wil lezen kan het hier downloaden

In haar thesis besteedt Nina aandacht aan het boek van Helena Spanjaard getiteld:  “Artists and their inspiration”.
Eerder heeft ons online museum aandacht geschonken aan dit mooi vormgegeven boek van Helene Spanjaard. Wie meer wil weten over dit mooie boek kan hier terecht.
Een interview met Helene Spanjaard in het Engels, vindt u hier
[19-05-2022]
Bezoek aan de tentoonstelling REVOLUSI in het Rijksmuseum te Amsterdam

Het Online Indisch museum bracht een bezoek aan de tentoonstelling REVOLUSI.
We geven een kort verslag aan de hand van een deel van wat we zagen.

Het Rijksmuseum: «Na meer dan drie eeuwen van koloniale bezetting roept Indonesië zichzelf in 1945 uit tot onafhankelijk land. Vanaf dat moment wordt ruim vier jaar lang in het immens grote eilandenrijk een onafhankelijkheidsstrijd gestreden. Revolusi! gaat over mensen in deze strijd. Wie streefden naar een vrij Indonesië? Wat stond er op het spel? Hoe heeft de Indonesische revolutie mensenlevens geraakt en gevormd?»

Het is een leuke en geslaagde samenvatting van de gebeurtenissen van destijds geworden. Ook het samenstellen van het overzicht op basis van ervaringen van voornamelijk Indonesische personen, kan geslaagd genoemd worden.

“Wonden en gif voer ik mee op mijn vlucht” van Timoteus Anggawan Kusno (1989). Mixed media installatie 2022 in opdracht van het Rijksmuseum. De titel staat voor de wil om zich te bevrijden van de kolonisator.

Filmcamera Bell I Howell 35 mm / 1925-1945. Filmcamera gebruikt door cameramensen van Berita Film Indonesia die de bioscoopjournaals van de Republiek verzorgde.

Onbekende fotograaf, NIGIS (Netherlands Indies Government Information Service), oktober 1945. Van Heutsz-monument in Jakarta beschreven met revolutionaire slogans.

Ochtendjas van zijden landkaarten / J. Terwen-deLoos / Zijde met plastic knoop, 1945
Schenking van de heer P.A. Terwen, Leiden en de heer J.W. Terwen, Nieuwegein, 2000
Textiel is schaars. Maar met zijden landkaarten van de Britse krijgsmacht slaagt Jeanne van Leur erin deze ochtendjas te maken.

Persoonlijke herinneringen

Mohammad Toha Adimidjojo, Yogykarta december 1948- januri 1949. Mohammed Toha is 11 jaar als de Nederlanders zijn stad Yogyakarta binnen vallen. Zoda het veilig is, tekent hij de oorlogstaferelen op.

Bekijk ook Merapi’s gedachten over de Indische geschiedenis:
https://indischmuseum.com/indische-geschiedenis/
en haar werk op:
https://indischmuseum.com/mo1/

Pengantin Revolusi (Bruid van de Revolutie) /Hendra Gunawan (1918-1983)

Guerrillastrijders / Hendra Gunawan (1918-1983) / Olieverf op doek, 1949
[07-05-2022]
Bezoek aan de tentoonstelling Open Oost te Amsterdam

Open Oost (Amsterdam) heeft een mooie tentoonstelling georganiseerd (6, 7 en 8 mei 2022) in de Oosterkerk te Amsterdam van kunstenaars uit Centrum Oost.
Indisch Museum nam er een kijkje.

Zo’n 50 kunstenaars hebben hun werk tentoongesteld in een prachtige ruimte. Thema voor de expositie was: Vrijheid en nieuw licht in het leven brengen en weer contact met elkaar maken na de isolatie van 2 jaar Corona .

Josje Crince le Roy, die al eerder op onze website haar werk heeft getoond, heeft  3 schilderijen laten zien en wat kleinere werken.

Zie ook de andere pagina’s van Josje Crince le Roy op onze site:
Josje Crince le Roy exposeert
Josje Crince le Roy, beeldend kunstenaar/

Hieronder een fotografische impressie van de opening (met sprekers en muziek)
[09-04-2022]
BOEKPRESENTATIE ‘INDISCHE BOUWKUNST’

Foto-1: Obbe Norbruis
Foto-2: Aanwezigen tijdens de boekpresentatie

In zijn nieuwste boek ‘Indische Bouwkunst’, met als ondertitel ‘Architecten en hun oeuvre in Nederlands Indië en Indonesië in de eerstehelft van de 20e eeuw’, inventariseert Obbe Norbruis ruim 2000 projecten van meer dan 150 architecten op basis van eigen onderzoek.In het rijk geïllustreerde boek behandelt Obbe de vele stijlinvloeden die de architectuur uit die tijd kenmerken: van InternationaalClassicisme tot Art Deco tot de Jengki stijl. Op alfabetische volgorde, met een uitgebreide verwijzing naar nieuwe bronnen, wordt eenoverzicht gegeven van de architecten, die van 1898 -1958 werkzaam waren in Nederlands Indië en Indonesië.Het boek geeft een prachtig ‘inkijkje’ in de architectuur van het koloniale verleden.

‘Indische Bouwkunst’ is uitgegeven door LM Publishers en zal vertaald worden in het Bahasa Indonesia en digitaal verspreid wordenonder instellingen in Indonesië.

Foto-1: Voorzitter Richard Norbruis van Norbruis St. Hulswit Fermont Cuypers overhandigt Obbe een bos bloemenFrans
Foto-2: Leidelmeijer en Obbe Norbruis
Foto-3: Doric met het nieuwe boek van Obbe
[01-04-2022]
Ontmoeting Doric en Fenny (Indisch Museum) met Aura Op den Camp en Shelly Lapré in Den Bosch
Door Fenny Vlietstra

Bijna zou de afspraak niet door zijn gegaan vanwege de onheilspellende weerberichten.
Gelukkig klaarde het weer op en ondernamen we de reis naar den Bosch.
Samen met Aura Op den Camp, die we bij het P+R Transferium ontmoette, gingen we met de pendelbus naar het centrum van Den Bosch. In het restaurant van het Noord-Brabants Museum hadden we afgesproken met Shelly Lapré.
Onder het genot van een heerlijk lunch bespraken we de mogelijkheden om een fysieke tentoonstelling te organiseren voor ‘onze’ kunstenaars, wie we daarvoor zouden kunnen benaderen en de financiële consequenties, die dat met zich mee bracht.
Ook vertelden Aura en Shelly over hun afgelopen tentoonstelling ‘Saturday Sample’ in de Kruisruimte in Eindhoven en bespraken we hun kunstwerken en activiteiten Op de aankomende groepstentoonstelling ‘Moederland’ in de Kruisruimte te Eindhoven (van 18 – 26 juni 2022) en de groepstentoonstelling in het najaar in Studio Pulchri te Den Haag (van 27 okt. – 29 nov.2022) zullen we zeker terugkomen.

Na de lunch hebben we de tentoonstelling ‘De Ontdekking van het Heden’ bekeken. Zowel Doric als ik genoten enorm om samen met kunstenaars als Aura en Shelly naar een tentoonstelling te gaan en samen met hen de kunstwerken van anderen te bekijken. De kunstzinnige en beroepsmatige kijk van een kunstenaar werkte ook op ons verhelderend en inspirerend. De website van het Noord-Brabants Museum over deze tentoonstelling, is zeker de moeite van het bekijken waard.

Doric in het restaurant van het museum

Na de tentoonstelling besloten we om de dag af te sluiten met een Indische maaltijd. Restaurant Bandung bracht uitkomst. Het lag wel aan de andere kant van het centrum, maar dat gaf ons de gelegenheid om Den Bosch te doorkruisen en Aura om foto’s te maken. Na een fantastisch en ontspannen etentje in het restaurant, namen we hartelijk afscheid van Shelly en liepen we samen met Aura naar de pendelbus, die ons weer bij de P+R bracht.

https://www.hetnoordbrabantsmuseum.nl

 

https://restaurantbandung.nl

reaturant-bandung
Restaurant Bandung (Den Bosch)
[07-03-2022]
op bezoek bij Marja en Arie
Door Fenny Vlietstra

Indisch Museum (IM) krijgt regelmatig voorwerpen uit nalatenschappen van ouders of familie uit Indië /Indonesië aangeboden of een verzoek deze voorwerpen te beoordelen. Aangezien we een digitaal museum zijn en geen fysiek gebouw hebben, verwijzen we deze vragen zoveel mogelijk door naar volkenkundige musea.

Onlangs kregen we een verzoek van Marja of we een plek wisten waar de voorwerpen uit het verleden van haar vader een plekje zou kunnen krijgen. Het leek ons leuk om Marja te bezoeken om te kijken wat we voor haar konden betekenen.

Om 11.00 uur werden we bij haar thuis verwacht. We hadden afgesproken dat we wat voorwerpen, boeken en schilderijen zouden fotograferen uit de nalatenschap van haar vader en die op onze website zouden zetten. Marja stond ons al op te wachten bij de voordeur van haar mooie woning. We werden zeer vriendelijk en gastvrij ontvangen en maakten kennis met Arie, haar echtgenoot. Het huis was een weerspiegeling van vakanties en bezoeken aan vele landen. Er viel heel veel te zien en de speciale meubels en kunstwerken gaven de woonkamer een museale uitstraling. Er was o.a. houtsnijkunst te bewonderen uit Paramaribo, de stad waar Arie geboren was. Marja vertelde over haar onlangs overleden vader Abraham van der Schuit, die in het voormalige Nederlands-Indie was geboren. Hij had als handelaar/ondernemer naast Indonesië over de hele wereld gereisd. Zijn begrip van zaken doen. stond vooral in het teken van respectvol samenwerken met de inheemse bevolking. Daar was hij ook mee opgegroeid. Zijn hele leven heeft hij gestreden tegen onrecht.

Marja en haar twee zussen werden in Abidjan geboren, de economische hoofdstad van Ivoorkust. Door stammenstrijd en etnische rellen, waardoor grote onrust ontstond en granaten in de rondte vlogen, besloten haar ouders de Ivoorkust te verlaten. In 1960 vertrok het gezin naar Amsterdam, waar haar ouders 30 jaar zouden blijven wonen. Na de koffie maakten we foto’s van de verzamelde souvenirs, de schilderijtjes, boekomslagen en fotoboeken, die meegenomen waren uit Indonesië. We kregen een USB-stick mee met alle foto’s uit de ‘Indische’ fotoboeken van Marja’s vader, door hemzelf op de stick gezet én een tas met boeken.

Het liefst zou Marja anderen een plezier willen doen met de overgebleven spullen van haar vader.

Foto’s

Collectie-1 (4 objecten)

Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt u contact opnemen met Marja via de mail:
[09-11-2021]
Sparren met Edith Bons over het Indisch Museum
Door Doric Steevensz en Fenny Vlietstra

Verwachtingsvol togen Fenny en ik naar Delft, waar zich het atelier van Edith Bons bevindt.  Wij hadden Edith gevraagd of ze bereid was met ons te sparren over de mogelijkheden die voor ons online museum in het verschiet lag.

Edith is een innemende en gedreven kunstenaar. Een kunstenaar met visie. Onze pagina die aan haar is gewijd ( https://indischmuseum.com/edith-bons/ ) illustreert dit goed. En ze vindt het prima als een kijker een ‘ander verhaal’ of andere associaties heeft dan zij bij het maken van een kunstwerk had. Maar kunst is toch allereerst een ontmoeting met de kunstenaar, met haar/zijn wereld en de context waarin het werk wordt gemaakt.

Edith denkt na over de betekenis van kunst in het algemeen, over de Indische kunstenaars ‘community’ (als die er al is) en over de mogelijkheden het grotere publiek te betrekken bij kunst.

Een groep als de Indonesische ruangrupa (https://ruangrupa.id/en/), die in 2022 de 15e Documenta in Kassel gaat organiseren geeft van dit laatste een mooi voorbeeld:
«ruangrupa (spelled and written with a lowercase ‘r’) was founded in Jakarta in 2000 by a group of artists. The founders felt that there was a great necessity for “space” (physically and mentally) in Jakarta, where artists could work intensively and could direct their attention more to means of analysis and less to means of production. A space that conveyed the ideas of visual art – which are important to analyse, mediate, and furnish – like public art, performance art, and video art. The founders felt that this was the only way in which visual art could possess a critical sensibility, which is the most important position of art in society».

Na 2,5 uur togen wij tevreden weer naar huis, vol ideeën over de volgende stappen die we als museum gaan zetten. En we beseften ook dat kunstenaars zich vaak op iets heel specifieks richten en brengen de denkwereld daarachter naar de mensen via de kunst.

En we spraken over de heerlijke zelfgemaakte lemper, die Edith ons had aangeboden.
[10-09-2021]
Indisch Museum (IM) op atelierbezoek bij Aura Op den Camp

Door Fenny Vlietstra

Vrijdagmorgen 10 september vertrokken Doric en ik opgetogen naar Helmond, naar het atelier van Aura Op den Camp. Normaal gesproken brengen wij een bezoek aan de kunstenaar, die we tonen in ons ‘Voor het Voetlicht’, voordat zij of hij op onze website gaat exposeren. Vanwege de COVID-19-pandemie en de maatregelen die daaruit voortkwamen, konden we pas in een later stadium een bezoek brengen aan het atelier van Aura. We waren zeer benieuwd naar haar werken. Het atelier bevond zich in een lokaal van een voormalig schoolgebouw in het centrum van Helmond. We werden allerhartelijkst door Aura ontvangen en rondgeleid door het gebouw. We bezochten ook nog de enorme zolderruimte, waar ook veel werk van Aura lag opgeslagen. In het atelier stond nieuw en oud werk op ons te wachten om bekeken te worden. We waren zichtbaar onder de indruk. Het is en blijft bijzonder om schilderijen in het echt te zien en de kracht en de magie, die sommige schilderijen hebben, van dichtbij te ervaren. Ook haar laatste werk, met als voorlopige titel ‘Baboe’, dat bijna klaar was, had een enorme verstilde uitstraling en niet alleen vanwege de rood/wit/blauwe kleuren. Tijdens de uitgebreide lunch op Aura’s atelier, spraken we over haar ontwikkeling als kunstenaar en haar indrukwekkende levensgeschiedenis. Het was een inspirerende en warme kennismaking met Aura!
[19-07-2021]
Indisch Museum (Doric en Fenny) tijdens een bespreking met kunstenaar Ben Manusama in de tuin van Museum Sophiahof / Moluks Historisch Museum te Den Haag

Door Fenny Vlietstra

Ben was bezig met de voorbereiding van de tentoonstelling ‘Manusama meets Manusama’ met curator Huib Akihari, als onderdeel van de virtuele wisseltentoonstelling IKAT (‘verweven’). 

Tijdens de bespreking kwamen kunstenaar Lucas Silawanebessy en zijn vrouw, de kunstenares Carola Popma, er gezellig bij zitten. 

Ook Huib Akihary voegde zich bij het gezelschap. 

Zo vormden we met elkaar een divers gezelschap dat unaniem het belang van kunst, in al zijn verschijningsvormen, van zeer groot belang achtte. 
[21-06-2018]
Symposium “The production and circulation of indonesian modern art (1935-1950)

THE PRODUCTION AND CIRCULATION oF TNDONESTAN MODERN ART (1935-50)
ORGANIZED BY THE RIJKSMUSEUM AND THE STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM
21 JUN 2018
TEIJIN AUDITORIUM – STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM

ABOUT THE SYMPOSIUM
This symposium marks the starting point of a collaborative research and exhibition project on art and culture in lndonesia during the Indonesian National Revolution developed by the Rijksmuseum, Stedelijk Museum Amsterdam and various individual and institutional partners in lndonesia. The program is conceived in conjunction with the exhibition The Djaya Brothers: Revolusi in the Stedelíjk Museum Amsterdam (9 June ­2 September 2018).

Lees verder ..
Symposium ONTWERPEN VOOR DE OOST (16 maart 2018)

ObbeN1

Op 16 maart 2018 heeft tussen 13.30-18.00 uur in de Zuiderkerk te Amsterdam het symposium plaatsgevonden over het ontbrekende hoofdstuk in de Nederlandse architectuurgeschiedenis, namelijk over de westerse architectuur en vormgeving tussen 1900 en 1950 in het voormalig Nederlands Indië.

Lees verder ..