Symposium ‘Ontwerpen voor de Oost’

Symposium
Ontwerpen voor de Oost: het ontbrekende hoofdstuk

(16 maart 2018)

ObbeN1

 

Zuiderkerk Amsterdam16 maart 2018
s0x

Opening : Jos Otten

s4x

Spreker 1 : Obbe Norbruis

 s1x

Spreker 2: Pauline van Roosmalen

 s2x

Spreker 3: Frans Leidelmeijer

 s3x

Spreker 4: Jan van Dullemen

 s4x

Spreker 5: Obbe Norbruis

Op 16 maart 2018 heeft tussen 13.30-18.00 uur in de Zuiderkerk te Amsterdam het symposium plaatsgevonden over het ontbrekende hoofdstuk in de Nederlandse architectuurgeschiedenis, namelijk over de westerse architectuur en vormgeving tussen 1900 en 1950 in het voormalig Nederlands Indië.

  • Opening: Jos Otten
  • Spreker 1: Obbe H. Norbruis, ‘Alweer een sieraad voor de stad’

De schrijver van het boek Alweer een sieraad voor de stad, toont gebouwen ontworpen tussen 1907 en 1927 door de meest productieve architectencombinatie in Nederlands Indië. Werkend vanuit Amsterdam ging de ooit gevierde architect Eduard Cuypers (1859-1927) een samenwerking aan met Marius Hulswit (1862-1921) in voormalig Batavia waar Arthur Fermont (1882-1967) zich in 1916 bij aan sloot. Ze zetten een productielijn op met als resultaat ruim honderd bouwwerken waarvan de meeste nog bestaan.

  • Spreker 2: Dr. Pauline K.M. van Roosmalen, ‘Over kota’s en kampongs’

Van Roosmalen spreekt over het onderwerp waarop zij promoveerde: stedenbouw in Nederlands-Indië in de periode 1905-1950. Zij behandelt de groei van steden als Bandoeng, Batavia, Semarang en Soerabaja aan de hand van weldoordachte (uitbreidings-)plannen en plannen voor kampongs en hun verbetering.

  • Spreker 3: Frans Leidelmeijer, ‘Kruisbestuiving’

Frans Leidelmeijer laat zien hoe de Indonesische cultuur(batik) invloed heeft gehad op de Nieuwe Kunst, de Nederlandse variant van de art nouveau. Elementen uit de Hindu-javaanse, Javaans/Boeddhistische en traditionele architectuur hebben de architectuur en de vormgeving van de Amsterdamse School beïnvloed en de Amsterdamse School heeft op haar beurt weer invloed gehad op de bouwkunst en meubilair in de kolonie.

  • Spreker 4: Dr. Jan van Dullemen, ‘Bandoeng, De Stad van Schoemaker’.

Jan van Dullemen verhaalt over het bouwen in de tropen en zoomt in op de architect Charles Wolff Schoemaker(1882-1949) waarop hij promoveerde en waarover hij schreef in zijn boek Tropical Modernity. Hij legt in zijn lezing de nadruk op Bandoeng, de stad van Schoemaker met diens gebouwen in een architectuur die varieert van art deco tot modernisme.
Zie ook: Tropical Modernity

  • Spreker 5. Obbe H. Norbruis, ‘Architectuur met vlag en wimpel’

In zijn tweede lezing laat de schrijver van het boek Architectuur met vlag en wimpel een aantal opmerkelijke gebouwen zien ontstaan in de periode 1927-1957 naar ontwerp van bureau Fermont-Cuypers, dat er ruim honderd ontwierp. Obbe Norbruis vertelt het verhaal van gebouwen en de mensen daarachter en illustreert dat met niet eerder gepubliceerde foto’s uit het verloren gewaande bureau archief.
Zie ook: Hulswit-Fermont-Cuypers

Obbe Norbruis, initiator van het symposium
ObbeN2b