Lezingen Koloniale Architectuur

Op vrijdag 10 maart 2017 ’s middags zijn er in het Congrescentrum Kumpulan van het Landgoed Bronbeek (Arnhem) lezingen geweest over de koloniale architectuur.

DSC_1370
De opening werd verricht door prof. dr. Koen Ottenheym – hoogleraar Geschiedenis van de bouwkunst aan de Universiteit van Utrecht.

Vier sprekers hebben een overzicht gegeven van het werk van architecten die in Nederlands Indië een aantal gebouwen hebben gerealiseerd.

Dr. Jan van Dullemen, architectuur historicus, heeft een overzicht gegeven van het werk van de gebroeders Schoemaker (zie ook: indischmuseum/architectuur/).

Drs. Ben de Vries, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, toonde de tot stand gekomen spoorweg infrastructuur en stationsgebouwen.

Dr. Gerrit Vermeer, architectuurhistoricus van het Kunsthistorisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam liet werk zien van Bureau Van Gendt in Nederlands Indië.

Ir. Obbe Norbruis, stedebouwkundige en architect, gaf een lezing over de architectuur van de bureaus Ed. Cuypers en Hulswit-Fermont en Bureau Fermont-Cuypers.


De sprekers


Jan van Dullemen

Ben de Vries

Gerrit Vermeer

Obbe Norbruis


DSC_1401
De sprekers worden in het zonnetje gezet