Missie

English version

Het INDISCH MUSEUM is een online museum, waarin Indische kunst en cultuur centraal staan. Met ons digitaal Indisch Museum willen wij kunstenaars, architecten, cultuurhistorici, conservatoren, die hoe dan ook affiniteit hebben met Nederlands-Indië/Indonesië, een platform bieden om hun objecten/kunstwerken te laten zien en dit door te geven.

Er zijn in Nederland vele musea die over de cultuur en het culturele erfgoed van de voormalige Nederlandse kolonie vertellen. De drie volkenkundige musea in Nederland zijn inmiddels opgegaan in het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMvW). Ook het Wereldmuseum Rotterdam valt sinds 8 mei 2017, na het ondertekenen van een samenwerkingsverband, onder de paraplu van het NMvW. Het voormalige  museum Nusantara heeft een deel van haar collectie geschonken aan dit Nationaal Museum. Een groot deel van die collectie zal zelfs teruggaan naar Indonesië. Museum Bronbeek te Arnhem en het Indisch Herinneringscentrum vertellen de geschiedenis van Nederlands Indië en in het bijzonder de geschiedenis van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL). Wij vinden het van groot belang om die geschiedenis te koesteren en te blijven vertellen. Ook in de nieuwe ‘ontmoetingsplek’ Museum Sophiahof te Den Haag is de cultuur en de historische erfenis van Nederlands-Indië tastbaar aanwezig.

In VOOR HET VOETLICHT geven wij zo’n 2 tot 3 maal per jaar een podium aan Indische kunstenaars die zich op het gebied van Schilder- en Tekenkunst, Fotografie, Graveer- en prentkunst, Beeldhouwkunst of Moderne Media verdienstelijk hebben gemaakt. De oudere exposities van VOOR HET VOETLICHT worden opgeslagen in het DEPOT.

In onze rubriek SPECIALS schenken wij aandacht aan bijzondere projecten en aan video’s die veelal in andere rubrieken zijn geplaatst. Een speciale rubriek is toegevoegd voor de bijzondere kunstcollectie van President Sukarno,  ‘The Sukarno Collection’

In de rubriek ARCHITECTUUR, willen wij graag aandacht schenken aan de gebouwen die in Indië zijn gemaakt en de boeken die daarover zijn geschreven. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor die architectuur en het belang de gebouwen en huizen uit die tijd te behouden en te restaureren. Wij zijn ontzettend benieuwd naar nieuwe opvattingen over het Indische bouwen en de invloed en belangstelling in Nederland voor dat Indische bouwen.
Gelukkig groeit de belangstelling ook in Indonesië voor dit gezamenlijk cultureel erfgoed en het behoud ervan (‘colonial built heritage’).

Villa-Isola 2

En tenslotte geven wij in de rubriek IND de geschiedenis weer van Nederlands Indië.

Wij willen u ook nadrukkelijk attenderen op de Rubriek PAGINAWIJZER. Hierin is alle informatie van de website op een overzichtelijke manier ondergebracht en gerangschikt.

2 gedachten over “Missie”

 1. R.A.M.Chevalier gezegd:

  Een prachtig en goed initiatief dat wij allen zouden moeten koesteren……Jammer genoeg wonen wij in Z.Limburg aan de Duitse grens en is voor mij met 74 jaar toch nog een behoorlijke reis om naar Den Haag te komen om dat en nog veel meer aan Indisch cultureel erfgoed persoonlijk te kunnen bekijken.
  Hopelijk komt het er nog van…
  Veel succes voor de toekomst en blijft allen gezond.
  Met vriendelijke groet,
  René Chevalier

  Geliked door 1 persoon

 2. Karen Kohz-Rossknecht gezegd:

  Geweldig initiatief! Veel succes!

  Like