Missie

Go to the English version

Het INDISCH MUSEUM is een online museum, waarin Indische kunst en cultuur centraal staan. Met ons digitaal Indisch Museum willen wij kunstenaars, architecten, cultuurhistorici, conservatoren, die hoe dan ook affiniteit hebben met Nederlands-Indië/Indonesië, een platform bieden om hun objecten/kunstwerken te laten zien en dit door te geven.

Er zijn in Nederland vele musea die over de cultuur en het culturele erfgoed van de voormalige Nederlandse kolonie vertellen. De drie volkenkundige musea in Nederland zijn inmiddels opgegaan in het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMvW). Ook het Wereldmuseum Rotterdam valt sinds 8 mei 2017, na het ondertekenen van een samenwerkingsverband, onder de paraplu van het NMvW. Het voormalige  museum Nusantara heeft een deel van haar collectie geschonken aan dit Nationaal Museum. Een groot deel van die collectie is zelfs teruggegaan naar Indonesië. Museum Bronbeek te Arnhem en het Indisch Herinneringscentrum vertellen de geschiedenis van Nederlands Indië en in het bijzonder de geschiedenis van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL). Wij vinden het van groot belang om die geschiedenis te koesteren en te blijven vertellen. Ook in de ‘ontmoetingsplek’ Museum Sophiahof te Den Haag is de cultuur en de historische erfenis van Nederlands-Indië tastbaar aanwezig.