Merapi Obermayer over (Indische) geschiedenis

Naar aanleiding van de tentoonstelling REVOLUSI in het Rijksmuseum te Amsterdam (waar Merapi haar, door haar moeder gemaakte, kleertjes van linnen boekomslagen in bruikleen heeft gegeven) heeft Merapi nagedacht over haar persoonlijke geschiedenis en over de Indische geschiedenis in het algemeen.

Lees verder ..